Tekentherapie

WAT IS TEKENTHERAPIE?
Tekentherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/ beeld gemaakt n.a.v. van een hulpvraag of klacht. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, wasco, oliepastels, verf, collage, klei en steen.
De tekentherapeut helpt de cliënt het gemaakte werk te onderzoeken. Door de situatie te tekenen, kan het probleem zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Tevens kan de cliënt er afstand van nemen en het probleem objectief bekijken. Door aan/over het beeld vragen te stellen en de tekening samen te lezen, ontstaan er nieuwe perspectieven op een oplossing van de hulpvraag. Tevens kan verwerking op gang komen.
De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, het zelfhelende vermogen wordt aangesproken en versterkt. De tekentherapeut zet hierbij verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatietechnieken. Lees het volledig beroepsprofiel op: http://www.tekentaal.nl/algemeen/beroepsprofiel.html

DE TEKENING OF HET BEELD
Tijdens de tekentherapie verschijnen in elke tekening, schildering of vorm, aspecten van het onbewuste. Deze aspecten uiten zich in de symboliek van het beeld, in het kleurgebruik, de vormen, de compositie, de energie en de communicatie over en weer tussen de verschillende elementen in de tekening.
De tekentherapeut werkt met deze zogenaamde tekentaal.

WAT IS TEKENTAAL?
Tekentaal is letterlijk: Taal van tekens, of ook wel “taal van getekende beelden”.
Sinds de oertijd maken mensen al tekens: op rotsen, kleding, gebruiksvoorwerpen, lichaamsdelen enzovoort. Van jongs af aan slaan we belevenissen op als innerlijke beelden. Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft en belangrijk is, naar buiten te brengen en te laten zien. Er ontstaat een zichtbaar beeld. Tekentaal en beeldtaal worden in de praktijk inwisselbaar gebruikt.

WAAR KAN TEKENTHERAPIE BIJ HELPEN?
 Bij volwassenen die:
- problemen hebben in relatie of gezin
- meer vanuit zichzelf willen leven
- ingrijpende ervaringen willen verwerken, zoals verlies en rouw
- op een kruispunt in het leven staan en daar inzicht in willen hebben
- meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen
- verlangen naar meer creativiteit, speelsheid en ontspanning
- hun intuïtie willen ontwikkelen
- onze spreektaal niet genoeg machtig zijn, daardoor hun probleem moeilijk kunnen verwoorden.

Bij kinderen die:
- door hun leeftijd hun probleem nog niet kunnen verwoorden, of het moeilijk vinden om er over te praten
- op allerlei manieren achterlopen in hun ontwikkeling
- niet lekker in hun vel zitten, bijvoorbeeld door pesten, scheiding, rouw etc.
- het nodig hebben meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

DE SESSIE
Tijdens de tekentherapiesessies ga je jouw klacht tekenen en leer je jouw eigen medicijn te ontdekken in de tekening en in de praktijk toe te passen.
In elke tekening die je maakt zit jij met jouw kracht en zwakte. Ik stel je vragen omtrent dat wat je op papier hebt gezet en zo word je bewust van wat je aan het licht gebracht hebt. Deze inzichten leer je direct in de praktijk toe te passen, waardoor je anders met jezelf leert omgaan en met je omgeving.
Je vindt jezelf terug in de tekening en voelt je daardoor zekerder en gesterkt.
Ik bied emotionele en spirituele voeding en steun.

DUUR VAN DE SESSIE
Na een aannamesessie (duur 1 uur) volgen 6 tot 8 tekensessies van ieder ca. anderhalf uur.
Na 6-8 weken is het positieve effect van de sessies duidelijk. Je krijgt na iedere sessie feedback.
Na 6 tot 8 sessies volgt een pauze van 3 maanden, waarin de verdere positieve uitwerking van de therapie zichtbaar wordt.
Mocht je vervolgsessies nodig hebben dan volgen wederom 6-8 sessies.

SUPPORT EN NAZORG 
Tijdens de duur van de therapie zul je support krijgen middels telefoon en/of e-mail. In de 3 maanden na een afgeronde therapie vindt nazorg plaats.

1 opmerking: